utenis 11

Ketvirtadienis, kovo 23, 2017

Keliomis eilutėmis

Keliolika metų Utenio aikštėje ant Utenos kolegijos pastato bokštelio laiką skaičiavusį, bet senokai nebeveikiantį laikrodį teko išmontuoti. Sprendimą išardyti įrenginį Utenos rajono savivaldybės administracija priėmė atsižvelgusi į išlaidas, skiriamas dažnam laikrodžio remontui, - jos buvo didelės, o laikrodis nuolat gesdavo. Savivaldybės administracija šiuo metu svarsto galimybę pakeisti senąjį prietaisą nauju ir kviečia gyventojus pareikšti nuomones ir pasiūlymus dėl miesto laikrodžio reikalingumo ir jo įrengimo vietos. Iki š. m. balandžio 5 d. uteniškiai gali teikti pasiūlymus miesto seniūnui. Informuojame, kad Utenos kultūros centro teatro renginys – Nominacija AČIŪ kovo 26 d. neįvyks – jis nukeliamas. apie naują datą bus paskelbta papildomai.
next
prev

prenumerata 001

 

Miškininkams svarbiausia išsaugoti mišką ateities kartoms

 Lietuva nuo seno garsėja tankiais, gamtos gėrybių turtingais miškais, suteikiančiais ne tik įvairių išteklių, bet ir atokvėpio valandėlių. Tačiau koks sunkus darbas juos išsaugoti, geriausiai gali pasakyti tik miškininkai. Jų darbai nenutrūksta ištisus metus.

Laukia didžiausias darbasmiskas1
Miškininkai vieningai sutaria, kad svarbiausias darbas šiuo metu – miškasodis. Utenos miškų urėdija šiais metais planuoja pasodinti 113 ha ir 41 ha palikti šlapiose augavietėse savaime atželti. Naujai įveisti žadama dar 3 ha miško. „Visi želdiniai stebimi, saugomi nuo ligų ir kenkėjų, nuleidžiamas paviršinis vanduo, jei reikia, medžių sodiname papildomai“, – priežiūros darbus vardijo Utenos miškų urėdė Aurelija Jočienė.
Kad miškininkų pasodinti ir subrandinti miškai išliktų, darbuotojams tenka gerokai paplušėti. Vienas svarbiausių darbų – sanitarinė miško apsauga. Pavyzdžiui, kad nuo kenkėjų būtų apsaugotos eglės, miškuose išdėstomi vabzdžiagaudžiai medžiai, taip pat atšilus orams kirtavietėse išdėstomos feromoninės gaudyklės, į kurias patekę kenkėjai sunaikinami.
Vis tik labiau už smulkius vabzdžius miškams grasina pavasariniai gaisrai, kylantys nuo ūkininkų deginamos žolės ar susikurtų laužų. Balandis – pats gaisrų sezonas, todėl miškininkai jau pradėjo derinti su ugniagesiais veiksmų planus, tikrinti turimą techniką, naujinti gaisrų gesinimo inventorių ir formuoti priešgaisrines komandas.
Visus miškotvarkos darbus urėdijos vykdo iš lėšų, gautų už parduotą medieną, sodmenis, privačių miškų savininkams suteiktas transporto paslaugas. Iš viso pernai urėdija gavo 2122 tūkst. eurų pajamų, didžioji dalis – 2001 tūkst.eurų – iš medienos.
Ne mažiau kaip 70 proc. nuo iškertamo miško vertės urėdijos privalo grąžinti į mišką. Šios lėšos skiriamos privalomiesiems darbams atlikti: atkurti mišką, vykdyti sanitarinę ir      priešgaisrinę apsaugą, statyti ir remontuoti kelius bei melioracijos sistemas, tvarkyti rekreacinius objektus.                                                                                                                                              

Verta aplankyti
Utenos miškų urėdijos plotuose apie 30 proc. valstybinės reikšmės miškų teritorijos užima įvairios saugomos teritorijos.
Viena tokių – Asvejos regioninis parkas, įsteigtas išsaugoti Asvejos ežeryno miškingų apylinkių gamtos, kultūros paveldo vertybėms, kurių svarbiausia – Dubingių piliavietė. O Labanoro regioninis parkas, skirtas išsaugoti vertingus Rytų Aukštaitijos kraštovaizdžio kompleksus. Utenos urėdijos miškuose yra daug Raudonojoje knygoje saugomų gyvūnų ir augalų rūšių, tad miškininkai darbus planuoja taip, kad netrikdytų natūralių gamtinių procesų.
Lankomuose objektuose gyventojų poilsiui ir rekreacinėms reikmėms urėdija yra įrengusi 13 poilsiaviečių, 7 atokvėpio vietas, 3 stovyklavietes ir 2 apžvalgos aikšteles. Kad infrastruktūra atitiktų poilsiautojų poreikius, miškininkai ją kasmet atnaujina. Pavyzdžiui, pernai renovuota 12 tokių objektų, tam buvo išleista 11,1 tūkst. eurų urėdijos lėšų.

Didesnis indėlis į miškus
Pastaraisiais dešimtmečiais valstybinių miškų funkcijos ir vertės prasiplėtė, o pagrindinės žaliavos – medienos – atsargos buvo itin pagausintos, tačiau jų priežiūra ir valdymas liko kaip prieš dvidešimtį metų. Šiuo metu valstybei priklausančių miškų priežiūra užsiima VĮ Valstybinis miškotvarkos institutas ir 42 regioninės miškų urėdijos, kuriose iš viso dirba apie 4000 darbuotojų. Iš jų tik maždaug 1200 tiesiogiai dirba miške, o dar maždaug 800 specialistų – urėdijų administracijose.
Dėl didelio urėdijų skaičiaus ne visoms jų pavyksta sėkmingai išsilaikyti. Urėdijų, valdančių mažesnius miškų plotus, veikla ir darbuotojų atlygis dažnai padengiami iš didesnių urėdijų uždirbtų lėšų, tad šios netenka dalies pajamų. Norint išlaikyti tokį kiekį administracijos darbus atliekančių specialistų, daliai šių valstybės įmonių tenka mažinti tiesiogiai miške dirbančių miškininkų skaičių.
Esama situacija taip pat neleidžia užtikrinti urėdijų specialistams adekvataus atlygio už jų darbą. Šiuo metu jis yra du kartus mažesnis nei tokių kaimyninių šalių kaip Lenkija ar Latvija. Net pačioje Lietuvoje tą patį darbą atliekančių miškininkų atlyginimai atskirose urėdijose skiriasi iki 2 kartų.
Lietuvoje veikiančių urėdijų skaičių taip pat kritiškai yra įvertinusi Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EBPO), kurios nare siekia tapti Lietuva. EBPO rekomendacijose siūloma įvertinti įmonių konsolidavimą siekiant užtikrinti veiksmingą miško išteklių pasiskirstymą, taip pat reikiamus skaidrumo ir valdymo standartus.
Reforma, kai vietoj 43-jų miškus valdančių įmonių tuo užsiims viena valstybinė įmonė, turėtų padėti šiuos klausimus išspręsti. Pavyzdžiui, sumažinus administracijos specialistų skaičių, būtų atsisakyta dubliuojamų procedūrų, o sutaupytas lėšas ir laiką būtų galima investuoti į miškų atkūrimą, poilsinės infrastruktūros gerinimą. Taip pat tai leistų sulyginti šioje srityje dirbančių specialistų darbo užmokestį, efektyviau naudoti miško resursus, mažinti socialinę atskirtį regionuose, o daliai specialistų – padidinti darbo užmokestį.

AMESfond

 

 

 

Aktualijos

Sėkmės priežastis paprasta – tereikia mylėti žmones...

JomantasLaimingi tie, kurių dar neužklupo ligos, kurie nesilanko pas gydytojus ir supratimo neturi, kuriose Utenos gatvėse įsikūrusios vaistinės. Žinoma, toks laikotarpis – neamžinas. Džiaugiantis gimtadieniais ir iš jų išsirutuliojančiais jubiliejais nejučia ateina tas laikas, kai vienur ar kitur ima skaudėti, dilgčioti, kažkoks vidaus organas pradeda nebe taip sklandžiai veikti, netgi nedidelės traumos palieka pėdsakus „ilgam prisiminimui“ ir t.t.
Nesinori nei savęs įbauginti, nei jūsų gąsdinti, primenant seną tiesą – senatvės ir ligos kviesti nereikia, nes jos mus susiranda pačios...
Globos ir slaugos įstaigos, tarp jų ir Šv. Klaros palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninė, išnaudoja visas galimybes plėstis, įsikurti atsilaisvinusiose patalpose, bet vis tiek jų nuolat stinga. Šiandien daugelis uteniškių, kažkada labai skeptiškai vertinusių šios slaugos ligoninės atsiradimą, nebeįsivaizduoja gyvenimo be jos.
Kartą, stebėdama Šv. Klaros palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninėje dirbančias, nuolat skubančias moteris baltais chalatais, galvojau, kad jos šiam darbui turi būti tiesiog pačios prigimties pašauktos. Įsivaizduokite, šeimos nariai labai pavargsta namuose mėnesių mėnesiais slaugydami vieną sunkiai pasiligojusį artimą žmogų, o joms gi reikia aptarnauti ne vieną ir ne du, o visapusiškai pasirūpinti dešimtimis ligonių. Kasdien. Kiekvieną minutę. Ligoniai jų nevadina bendrosios praktikos slaugytojomis (toks pareigybės pavadinimas visuomenėje taip ir neprigijo), o tik taip, kaip nuo seno įprasta, – seselėmis. Gal nedaug kas žino, kad tarp čia dirbančių „seselių“ yra ir vienas „broliukas“. Tai Deivydas Jomantas. Kadangi ne vienas Šv. Klaros ligoninėje savo artimuosius lankantis žmogus, paskambinęs mums, džiaugėsi šio jauno vyro darbu, paslaugumu, pastangomis padėti sunkiai sergantiems žmonėms, neliko nieko kito, kaip tik susitikti su Deivydu ir pasikalbėti apie jo kasdienybę.

Tęsinį skaitykite 2017 03 22 „Utenyje“

Informacija savivaldybės socialinio būsto nuomininkams ir asmenims, įrašytiems į asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašus

Informuojame, kad Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymas numato pareigą savivaldybės socialinio būsto nuomininkams ir kartu su jais gyvenantiems pilnamečiams jų šeimų nariams, taip pat asmenims, įrašytiems į asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašus, Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka kasmet deklaruoti turtą (įskaitant gautas pajamas) už kalendorinius metus. Tai yra nuomininkai, gyvenantys savivaldybės socialiniame būste, ir asmenys bei šeimos, įrašytos į asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašus, pasibaigus kalendoriniams metams (iki gegužės 1 dienos) Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka privalo deklaruoti turtą (įskaitant gautas pajamas) Valstybinėje mokesčių inspekcijoje (Maironio g. 9A, Utena).
Atkreipiame dėmesį į tai, kad socialinio būsto nuomos sutartys su nuomininkais, nedeklaravusiais turto ir pajamų už kalendorinius metus Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka, bus nutraukiamos, o asmenys ir šeimos, įrašytos į asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašus, bus išbraukiamos iš sąrašų.
Metinę gyventojo (šeimos) turto deklaraciją su mokesčių inspekcijos žyma turite pateikti Utenos rajono savivaldybės administracijai (219 kabinetas, Utenio a. 4, Utena).
Detalesnė informacija teikiama tel. (8 389) 64 032.
Utenos rajono savivaldybės administracija

Utenos rajono savivaldybė jungiasi prie pilietinės akcijos „Padovanok Lietuvos vėliavą“

Jau kitąmet minėsime atkurtos Lietuvos valstybės šimtmečio jubiliejų. Atiduodami pagarbą mūsų šalies istorijai, jos pamatus klojusiems ir dėl jų kovojusiems tautiečiams, tikėdami mūsų ir mūsų vaikų ateitimi, 2018-aisiais iškelkime trispalvę kiekvienas prie savo namų. Šiam gražiam siekiui įgyvendinti kai kuriems mūsų reikia pagalbos. Ne visos sunkiau besiverčiančios šeimos išgali turėti valstybės vėliavą. Tad Ministras Pirmininkas Saulius Skvernelis inicijuoja pilietinę akciją „Padovanok Lietuvos vėliavą“. Premjeras jau šių metų vasarį viename kino teatrų beveik 50-čiai šeimų padovanojo po trispalvę ir kvietė ją iškelti valstybei reikšmingomis progomis.
Prie šios akcijos, vyksiančios iki 2018 m. pabaigos, jau prisjungė Caritas, Maltos ordino pagalbos tarnyba, „Visų Šventųjų šeimos paramos centras“, Vilniaus miesto Socialinės paramos centras, Lietuvos savivaldybių asociacija, Šeduvos seniūnija.
Utenos rajono savivaldybė taip pat jungiasi prie pilietinės akcijos ir kviečia jos pavyzdžiu pasekti rajono įmones, organizacijas, verslininkus, gyventojus. Parodykime širdyje glūdintį tautiškumą – dovanokime sunkiau besiverčiančioms, lietuvybę ir meilę puoselėjančioms šeimoms po trispalvę.
Akcijos rengėjai informuoja, kad aukojimo portale www.aukok.lt surinkta parama bus skirta pirkti trispalvėms, kurias Carito, Maltos ordino pagalbos tarnybų atstovybės, išsibarsčiusios po visą Lietuvą, išdalys šeimoms. Akcijos socialiniai partneriai padės atrinkti šeimas, kurioms bus padovanota po vėliavą, prireikus – ir vėliavos kotą.
Norite idėjomis prisidėti prie akcijos? Tuomet rašykite: Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. arba facebook’o paskyroje „Lietuvos vėliava“.
Utenos rajono savivaldybės administracija

Legioneliozė ir ligos prevencija

Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui prie Sveikatos apsaugos ministerijos informavus apie legioneliozės protrūkį Vilniaus mieste, 2017 m. kovo 14 d. Utenos rajono savivaldybės administracijos direktorius, savivaldybės ekstremalių situacijų komisijos pirmininkas Jonas Slapšinskas sušaukė pasitarimą dėl legioneliozės prevencijos priemonių Utenos rajono savivaldybėje. Pasitarime dalyvavo Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Utenos departamento, Utenos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, UAB „Utenos butų ūkio“, UAB „Utenos šilumos tinklų“, UAB „Utenos vandenys“ vadovai, savivaldybės administracijos atsakingi specialistai. Pasitarime aptarta situacija savivaldybės teritorijoje, aptartos galimos legioneliozės prevencinės priemonės. Pasitarime buvo nutarta, kad UAB „Utenos butų ūkis“ savo lėšomis atliks toliausiai nuo šilumos šaltinio nutolusių namų vandens tyrimus dėl taršos legionelėmis, nuspręsta stebėti esamą situaciją, jai pasikeitus ir padidėjus taršos legionelėmis rizikai, pasinaudoti Pasaulio sveikatos organizacijos rekomendacijomis atlikti šilumos ir karšto vandens sistemų terminį šoką.
Legioneliozė – pavojinga infekcinė liga, tačiau, užtikrinus tinkamą šios ligos prevencijos priemonių taikymą, galima išvengti grėsmės žmonių sveikatai. Tai yra ūminė infekcinė liga, kuria užsikrečiama įkvepiant vandens dulksnos (aerozolio) su legionelėmis, dažniausiai pasireiškianti plaučių uždegimu bei netipiška ligos eiga. Legionelioze neužsikrečiama nuo sergančio žmogaus bei geriant ar maistui ruošti vartojant užkrėstą vandenį. Maži vaikai ir garbaus amžiaus žmonės yra jautresni šiai infekcijai. Karšto vandens sistemose nusėdęs dumblas, rūdys pagerina sąlygas legionelėms daugintis. Palankiausia vandens temperatūra legionelėms daugintis – 20-45ºC, žemesnėje nei 20ºC ir aukštesnėje nei 50ºC legionelės nesidaugina. Vandens temperatūrai pakilus per 65 laipsnius, legionelės žūva, todėl Pasaulio sveikatos organizacija rekomenduoja terminį šoką, kaip pagrindinį būdą kovojant su legionelioze karšto vandens tiekimo sistemose. Gyventojams patariama neleisti vandeniui užsistovėti, reguliariai valyti dušus, dušų galvutes ir vandens čiaupų filtrus nuo nuosėdų. Platesnė informacija apie legioneliozę bei jos profilaktiką internete: http://www.ulac.lt/naujienos/pranesimai-spaudai/legionelioze-pavojingiausia-zmonems-kuriu-imunitetas-yra-nusilpes ir https://nvsc.lrv.lt/lt/naujienos/kaip-uzkirsti-kelia-legioneliozei-tinkamos-prieziuros-ir-dezinfekcijos-priemones
Legioneliozės ir jos profilaktikos klausimais taip pat galima kreiptis į Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Utenos departamento specialistus tel. (8 389) 61 941 darbo dienomis (I- IV 8 -17 val., V 8-16.45, pietų pertrauka 12-12.45) ir el. paštu: Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį..
Utenos rajono savivaldybės administracija

Naujos idėjos gyvenimą daro įdomesnį ir patrauklesnį

DSC 1134Muzikalumas ir poetinės intonacijos, tyla, garsas, erdvė, šviesa – visa tai susijungia menininkės Editos Rakauskaitės darbuose ir tampa atspirties taškais bei visumos esme. Penktadienio vakarą galerijoje „Menų kamara“ ji atidarė naują tapybos, koliažų ir vaizdo bei garso projektų parodą, pavadintą „Vaizdas, muzika ir kadrai“.

Skaityti daugiau: Naujos idėjos gyvenimą daro įdomesnį ir patrauklesnį

Atsargiai – gyvenimas

P1010107Utenos kultūros centro Vaikų ir jaunimo teatro studijos jaunimo grupė, vadovaujama režisierės Vidos Kairienės, pakvietė uteniškius į premjerą. Mažojoje salėje gausiai susirinkusiems žiūrovams buvo parodytas spektaklis „Atsargiai – liftas!“ (Aistės Ptakauskaitės pjesė).

Skaityti daugiau: Atsargiai – gyvenimas

Orai

 

krokai 04Dienos šiltės, naktys išliks šaltos. Gal tiek ir užtektų kalbant apie savaitės pabaigos orus, bet gal reikėtų truputėlį smulkiau. Dienomis šils nuo 6 iki 10 laipsnių, naktimis šals nuo 1 iki 4 laipsnių ir tik sekmadienio naktį termometro stulpelis kils aukščiau nulio. Kas antrą dieną prognozuojamas nedidelis lietus, naktimis dažniausiai giedra. Vėjas keis kryptį kiekvieną dieną- ketvirtadienį pūs iš vakarų, penktadienį- iš šiaurės vakarų, šeštadienį- iš pietų, sekmadienį – iš rytų. Diena vis ilgės, naktis vis trumpės. Šviesusis paros laikotarpis jau ilgesnis nei pusė paros- 12 valandų 16 minučių. Delčia sudils iki mėnesio pabaigos.

Decrease font size Default font size Increase font size

Reklama

Reklama

next
prev

Renginiai

Renginiai

Renginiai

Renginiai

next
prev

Mokslo įrodyta

•Moterys per dieną pasako apie 7 tūkstančius žodžių, vyrai net 5 tūkstančiais mažiau.
•Kai kurie tyrimai rodo, kad storesni vyrai jaučiasi laimingesni nei liesi. Su moterimis yra kitaip.
•Tyrimai rodo, kad moterų balsai turi žymiai daugiau dažnių nei vyrų, todėl norint suvokti ką kalba moteris reikia labiau susikaupti.
•Keturi iš dešimties darbe prasidėjusių romanų baigiasi santuoka.
•Eidamos į aklą pasimatymą moterys labiausiai bijo, kad jis nebūtų psichopatas, o vyrai bijo, kad ji nebūtų stora.
•Poros dažniausiai pasibučiuoja per antrą, o pasimyli per 4 - 6 pasimatymą.
•Daugelis moterų pirmąjį įspūdį apie vyrą susidaro jam net neatvėrus burnos.
•Vyrai nelinkę flirtuoti su moterimis, kurios kalba apie santuoką.
next
prev

Dienos anekdotas

Sustabdo policininkas vairuotoją, kuris kirto sankryžą degant raudonai šviesai: „Laba diena, pareigūnas Petrauskas, jūs važiavot per raudoną šviesą! Prašom parodyti dokumentus.“
    Vairuotojas neskubėdamas traukia dokumentus: „Kaltas, pareigūne, kaltas, aš kai išgeriu, tai man spalvos maišosi…“
    Policininkas net apšalęs. Šnai ištraukia vairuotoją iš mašinos, nusitempia į patrulių ekipažą ir raportuoja ten sėdinčiam viršilai: „Gerb. viršininke, štai pagavau visiškai girtą vairuotoją prie vairo.“ – „Iš ko taip nusprendėte?“ – „O štai tegu papučia.“         Ištraukia alkotesterį, kiša vairuotojui. Tas pučia. Skalė rodo lygiai 0. Policininkas kraipo galvą „Ė, nu, tu stipriau pūsk.“ Vairuotojas dar kartą pučia – nieko. Policininkas susinervinęs: „Blyn, nieko nesuprantu…“ Vairuotojas: „Nu jo… Tu dar pasakyk, kad aš, pavyzdžiui, per raudoną važiavau.“

Reklama3

superkame

Kalendorius

loader

Varduvininkai

Benvenutas, Kotryna, Gedgaudas, Gedgaudė
next
prev

Statistika

Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato informacija

 • 2017-03-17

  2017-03-17 apie 22.00 val. moteriai (g. 1973 m.) namuose, Utenos r., Juknėnų k., A. ir M. Miškinių g., mažamečio vaiko akivaizdoje, vyras (g. 1970 m.) savo galva sudavė vieną smūgį į galvą, tuo sukeldamas fizinį skausmą. Pradėtas ikiteisminis tyrimas. Įtariamasis sulaikytas ir uždarytas į Utenos aps. VPK areštinę. 2017-03-17 apie 15.41 val. į valstybės įmonės „Regitra“, Utenos filialą Utenoje, Metalo g. 1, kreipėsi vyras (g. 1990 m.), kuris pageidavo įregistruoti transporto priemonę „Volvo FH12“ (numeriai estiški) su jos identifikavimo numerio klastojimo požymiais (identifikavimo numeris ne tokio ženklinimo). Pradėtas ikiteisminis tyrimas. 2017-03-17 apie 12.52 val. Utenos rajone, Utenėlės k., Utenio g., pilietis (g. 1988 m.), gyv. Vilniuje, Kalvarijų g., vairavo automobilį „VW Sharan“, būdamas apsvaigęs nuo alkoholio (nustatytas 4,05 promilių girtumas). 2017-03-17 apie 13.42 val. vyras buvo pristatytas į VšĮ Utenos ligoninės priėmimo skyrių medicininei apžiūrai – girtumui nustatyti buvo paimtas jo kraujo mėginys. Pradėtas ikiteisminis tyrimas. Įtariamasis sulaikytas.
 • 2017-03-18

  2017-03-18 apie 12.30 val. vyras (g. 1960 m.), atvykęs prie jam priklausančio namo Anykščių r., Troškūnų mstl., Vilniaus g., rado išdaužtus dviejų namo langų stiklus. Įsibrovus į namą pavogta šaldytuvo kompresorius, PHILIPS radijo imtuvas, lygintuvas, elektrinis virdulys, 22 cm įstrižainės televizorius, pledas. Sulaužius pakabinamą ūkinio pastato durų spyną, pavogta viduje buvę trimeris ALKO, du vyriški dviračiai, du grėbliai, kastuvas ir kirvis. Padaryta turtinė žala už 698 eurus. Pradėtas ikiteisminis tyrimas. 2017-03-18 d. apie 19.20 val. Ignalinos r., Dūkšto sen., Beržininkų k., po kilusio gaisro, savo namuose, daugiabučio namo kambaryje, rastas moters (g. 1946 m.) apdegęs kūnas. Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti. 2017-03-18 gautas moters (g. 1985 m.) pareiškimas, kad laikotarpiu nuo 2017-03-17 19.30 val. iki 2017-03-18 10.30 val. Zarasų r., Dimitriškių k., Šaltinių g., automobilių stovėjimo aikštelėje, buvo apgadintas automobilis „VW Golf“. Automobilis apgadintas galimai aštriu daiktu. Automobilis draustas KASKO draudimu. Automobilyje signalizacija įrengta. Į automobilį įsibrauta nebuvo. Dėl automobilio apgadinimų padaryta 400 eurų turtinė žala. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.
 • 2017-03-19

  2017-03-19 gautas Utenos aps.VPK Molėtų r. PK RS vyr. tyrėjo tarnybinis pranešimas, kad 2017-03-19 apie 18.00 val. Molėtuose, prie Vilniaus g. namo, vidiniame kieme, vyras (g. 1971 m.), gyv. Molėtuose, Vilniaus g., dūrė sau peiliu į krūtinę. Nuvežus į VŠĮ Molėtų ligoninės priėmimo skyrių apie 18.57 val. vyras mirė. Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.
 • 2017-03-20

  2017-03-20 gautas moters (g. 1960 m.) pareiškimas, kad 2017-03-19 apie 15.00 val. vyras (g. 1958 m.), su kuriuo gyvena bendruose namuose Molėtuose, Kauno skg., būdamas akivaizdžiai neblaivus grasino nužudyti. Pradėtas ikiteisminis tyrimas. 2017-03-20 apie 20.00 val. Ignalinos r. sav., Tverečiaus sen., Tverečiaus mstl., Beržų g., namuose, vyras (nustatytas 1.91 prom. girtumas) (g. 1969 m.) konflikto metu vieną kartą kumščiu trenkė savo sugyventinei (nustatytas 2.18 prom. girtumas) (g. 1957 m.) į galvą, taip jai sukeldamas fizinį skausmą. Pradėtas ikiteisminis tyrimas. Įtariamasis sulaikytas. 2017-03-20 apie 13.22 val. Zarasuose, Donelaičio g./Savanorių g., pastebėta, jog įsibrauta į vyro (g. 1956 m.) namą bei pavogti du televizoriai. Pradėtas ikiteisminis tyrimas. Įtariamoji (g. 1952 m.), gyv. Zarasuose, S. Nėries g., sulaikyta ir po apklausos paleista.
 • 1
 • 2